MKiDN dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Używamy także plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności
[Zamknij]

Często zadawane pytania

1. Ile wniosków dotyczących różnych projektów może złożyć jeden wnioskodawca w ramach jednego naboru?

Nie ma limitów regulujących tą kwestię, co oznacza, że ten sam Wnioskodawca może złożyć kilka różnych wniosków w ramach jednego naboru.

2. Czy można złożyć wniosek na projekt, który jest już realizowany?

Nie z uwagi na fakt, że nie jest możliwa refundacja kosztów projektu, poniesionych przed początkową data kwalifikowalności wydatków.

Równocześnie należy pamiętać, że początkowa data kwalifikowalności wydatków to data przyznania dofinansowania na rzecz projektu (tj. podpisania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji o dofinansowaniu projektu, na podstawie rekomendacji dokonanej przez Zespół – Komitet ds. Wyboru Projektu), a końcowa data kwalifikowalności wydatków upływa z dniem 30 kwietnia 2016 r.

W przypadku jeśli wnioskodawca ubiega się o środki z Funduszu Wspołpracy Dwustronnej, wydatki ponoszone i refundowane z tego Funduszu będą kwalifikowane od od 9 maja 2012 r. do dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej do Operatora Programu.

 

3. Czy dopuszczalne jest łączenie obszarów tematycznych w ramach Programu?

Aplikując do Programu należy wybrać tylko JEDEN obszar tematyczny spośród:

  • edukacja artystyczna i kulturalna,
  • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa,
  • muzyka i sztuki sceniczne,
  • sztuki plastyczne i wizualne.

W przypadku gdy złożoność podejmowanych działań w projekcie utrudnia jego jednoznaczną kwalifikację, wówczas należy wybrać ten obszar, który jest najbardziej priorytetowy dla projektu i w ramach którego podejmowane będzie najwięcej działań.

 

4. Jaka jest różnica między „małymi” a „dużymi” projektami w ramach Programu?

Różnicą między „małym” a „dużym” projektem jest wartość dofinansowania, która dla projektów „małych” wynosi od 50 tys. euro do 150 tys. euro, a dla projektów „dużych” powyżej 150 tys. euro do 1 mln euro.

5. Jaki jest maksymalny czas trwania projektu?

W Programie nie został określony maksymalny czas trwania projektów, jednakże należy pamiętać, że kwalifikowalność wydatków upływa 30 kwietnia 2016 r., co oznacza, że do tego czasu projekty muszą się zakończyć.

6. Czy wydarzenia realizowane w ramach dofinansowanych projektów mogą się odbywać na terenie innych krajów niż Polska i kraj/e Partnera/ów?

Tak, w ramach Programu możliwa będzie realizacja projektów na terenie wszystkich państw EOG (również poza Polską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) oraz państw stowarzyszonych z UE.

7. Czy w ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji na organizację międzynarodowego festiwalu?

Tak, w ramach Programu możliwa jest realizacja projektów polegających na organizacji międzynarodowych festiwali, ponieważ wydatki można ponosić na terenie wszystkich państw EOG oraz państw stowarzyszonych z UE.